תוכנית אלול

חמישה ימי לימוד בשבוע, שבת מדרשה, ערב התעוררות עם הרבנית ימימה מזרחי, התוועדות קראת ראש השנה עם אודהליה ברלין.
תנאי פנימיה מלאים, ליווי אישי של צוות המדרשה.