תוכנית אלול


תוכנית אלול

חמישה ימי לימוד בשבוע, שבת מדרשה, ערב התעוררות עם הרבנית ימימה מזרחי, התוועדות קראת ראש השנה עם אודהליה ברלין.
תנאי פנימיה מלאים, ליווי אישי של צוות המדרשה.