אלירז פוגל
מלמדת

מנחת הורים, מלמדת במדרשה חסידות ומעגל השנה.