דוד פרידמן
מנכ"ל הכפר

מנכ"ל כפר הילדים נווה מיכאל, מלמד מדרשי חז"ל במדרשה.