דקלה מונצאש
רכזת חברתית

מדריכת כלות ויועצת זוגית, רכזת חינוכית במדרשה ומלמדת זוגיות.