הדס פוקס
מנהלת המדרשה

בעלת תואר m.a ביעוץ חינוכי ומנהל חינוכי, מלמדת בנין המידות וסדנאות מודעות במדרשה.