הרב מיכאל רובינשטיין
ראש בית המדרש

מנכ"ל עמותת הלפרס אורוגוואי, רב קהילת יבנה מונטוודאו לשעבר, מוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית ומוביל בית המדרש במדרשה.